Kvaliteta bivanja

Poraba časa pri prevozu z avtomobilom in posedovanje parkirnega mesta, ki je dovolj blizu cilja naših vsakodnevnih opravkov, sta postali bistveni sestavini kvalitete našega življenja. Da bi nov standard kvalitete bivanja postal cenovno dostopen večjemu številu lokalnih skupnosti  in njihovim prebivalcem, smo v podjetju ATELJE ARTENOVA skupaj s podjetjema CBD d.o.o. in INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. razvili novo generacijo parkirnih hiš narejenih iz lesa, ki smo jih poimenovali leseni parkirni silosi – PSILOSI.

Požarna varnost

Kljub pregovorni gorljivosti lesa so lamelirane lepljene konstrukcije zaradi svojih karakteristik mnogo bolj ognjevarne kot  vsi drugi tipi konstrukcij, saj v eni uri zgorijo le do debeline enega centimetra. Pri tem se naredi ogljena plast, ki zavre proces gorenja in kar je najpomembnejše konstrukcija se ne poruši. Les je pri požaru veliko bolj predvidljiv kot ostali materiali.

Demontaža, prestavitev ali recikliranje

Veliko prednost pri lesenih parkirnih silosih predstavlja možnost demontaže vseh elementov. Demontažo omogoča posebej za ta namen razvito jekleno spojno okovje, ki je vstavljeno v lesene elemente tako, da na zunaj ni vidno, kar je posebej ugodno tudi z vidika požarne varnosti. Demontirano garažo lahko prestavimo na drugo lokacijo, ji zamenjamo funkcijo ali pa jo preprosto recikliramo kot izrabljeno lesno maso za energetske potrebe in s tem nadomestimo fosilna goriva.

Ekološka zavest

Les in predelava lesa sta za prehod na nizkoogljično družbo izrednega  pomena. En kubični meter lesenih  izdelkov zniža količino izpustov CO2  v ozračje za dve toni, kar na primer pomeni, da z izgradnjo parkirnega silosa za 222 avtomobilov zmanjšamo izpuste CO2 v ozračje za cca. 3000 ton (13.5t/PKM). Vedno večja ekološka zavest ljudi pri izbiri gradbenih materialov in predvsem, pomen lesa kot naravnega in edinega obnovljivega surovinskega vira, ki ga v Sloveniji priraste 1m3 vsake štiri sekunde, sta zagotovili, da bo les tudi pri nas, postal gradbeni material prihodnosti.

Proizvodnja in montaža

Ker poteka proizvodnja v proizvodni hali, prefabricirani konstrukcijski elementi niso izpostavljeni vremenskim vplivom, tako lahko proizvodni procesi nemoteno tečejo skozi vse leto. V proizvodni hali je izdelava pod stalnim nadzorom kakovosti, vsi elementi so natančno izdelani v skladu z delavniškimi načrti, kar omogoča natančno montažo in boljšo kakovost izvedbe. Čas montaže parkirnega silosa je odvisen od tipa in traja od enega do treh mesecev.

Trajnost

Z ustrezno konstrukcijo  in pravilnimi detajli lahko les doseže dolgo življenjsko dobo brez kemijske zaščite, dokaz za to je slovenski kozolec. Les je odporen proti vročini, zmrzali, koroziji in onesnaževanju. Edini dejavnik, potreben nadzora, je vlažnost, zato je pomembno vzdrževanje strešne kritine in žlebov. Pravilno vzdrževan leseni parkirni silos je z vidika trajnosti povsem primerljiv betonski ali jekleni garažni hiši.

Zakaj izbrati Psilos

Okolju prijazno

okoljuPrijaznoNizek ogljični odtis Psilosa daje prave odgovore v zvezi z učinkovito rabo energije trajnostnega in sonaravnega razvoja (1m3 lesenih izdelkov zniža količino CO2 v ozračje za 2 toni in sicer 1.1 tono kot nadomestilo za drugi gradbeni material + 0.9 tone CO2 med rastjo uskladiščenega v lesu. ___________________ ___________________________________________

Kratek čas izgradnje

hitraGradnjaPsilos tip B41 z 222 parkirnimi mesti zgradimo v osmih tednih. Zaradi manjše mase lesa je v primerjavi z betonsko gradnjo za temelje potreben plitvejši izkop, bistveno manjša je poraba železne armature. Možnost kasnejšega povečanja, zmanjšanja ali razdelitve konstrukcije. 

Prilagodljivost

prilagodljiv Prefabriciran modularni longitudinalni in radialni sistem zagotavljata prilagodljivost in boljši izkoristek mestnih zemljišč. Prilagodljivost specifičnim zahtevam lokacije (hribi, smučišča, urbana območja, jezera itd.). Možnost spremembe namena uporabe objekta (stanovanjski, poslovni, turistični) 

Prerez spoja

prerez